Znikają szpaki

Informacje podane ostatnio na stronach internetowych RSPB mogą cieszyć plantatorów wiśni i czereśni, ale smucą miłośników ptaków. Zasiedlająca tereny Unii Europejskiej populacja szpaków pospolitych od 1980 roku zmniejszyła się o 40 milionów osobników. W wielu miejscach utrzymuje się silna tendencja spadkowa.

SSzpak zwyczajnyzczególnie dramatyczna sytuacja ma miejsce w Wielkiej Brytanii, gdzie w ciągu 30. lat odnotowano 50-procentowy spadek liczby szpaków. W niektórych regionach przez 20 lat liczebność tego gatunku zmniejszyła się nawet o 67 proc. W 2002 roku szpak został umieszczony na brytyjskiej liście gatunków zagrożonych – tzw. czerwonej liście – na której znajduje się również m.in. mazurek.

Spadek obserwowany jest nie tylko wśród ptaków przystępujących na Wyspach Brytyjskich do lęgów, lecz również wśród zimujących, pochodzących w większości z populacji kontynentalnej. Ornitolodzy odnotowują, że od 1979 roku, kiedy zapoczątkowano coroczną akcję zimowego liczenia ptaków w ogrodach Brytyjczyków – znanego jako Big Garden Birdwatch – liczba szpaków obserwowanych w ogrodach w ostatni weekend stycznia zmniejszyła się o 80 proc.

SzpakKrólewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (RSPB – Royal Society for the Protection of Birds) zainicjowało projekt mający na celu określenie dokładnych przyczyn wymierania europejskich szpaków. Wśród licznych teorii na temat wymienia się m.in. zmniejszenie powierzchni pastwisk i innych obszarów trawiastych, zalesianych lub przekształcanych w pola uprawne. Jednak zjawiska te w niewielkim stopniu dotknęły Wielką Brytanię, zatem musiała tam zaistnieć inna przyczyna lub zespół przyczyn.

Projekt realizowany będzie m.in. we współpracy z rolnikami w celu sprawdzenia czy na terenach wykorzystywanych rolniczo szpaki znajdują wystarczającą ilość pożywienia oraz odpowiednie miejsca do gniazdowania. RSPB liczy, że wyniki projektu pozwolą opracować zasady praktyk rolniczych przyjaznych ptakom. Jego przedstawiciele zaznaczają, że osiągnięcie pozytywnych rezultatów będzie trudne, jeśli europejscy przywódcy nie zreformują Wspólnej Polityki Rolnej i nie uczynią jej bardziej przyjaznej przyrodzie.

Łukasz Kołakowski / fot. Philip Heron; Jojo;

 

    • ©Fundacja Ochrony Głuszca 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter