Złoty Głuszec

W branży filmowej są Oscary, Złote Globy, Palmy, Niedźwiedzie i Lwy. FOG ustanowił własną nagrodę, za działania na rzecz środowiska i ochrony zagrożonych gatunków. 

Nasze, ekologiczne trofeum będzie nazywało się Złoty Głuszec. I wierzymy, że bardzo szybko zyska rangę jednego z najbardziej prestiżowych tytułów.

Przymierzaliśmy się w Fundacji Ochrony Głuszca do zamiaru ufundowania nagrody specjalnej za działania w obszarze ochrony środowiska już od dawna. Od początku nie było wątpliwości, że ma ona mieć charakter prestiżowy. Od początku wiedzieliśmy też, że będzie to Złoty Głuszec – symbol naszej fundacji i równocześnie symbol zagrożonych gatunków i ich środowisk oraz symbol tego wszystkiego, co w polskiej przyrodzie i łowiectwie najpiękniejsze.

Wiedzieliśmy, że ma to być nagroda za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony przyrody i popularyzacji łowiectwa jako jej trwałego elementu. Rozpoczynamy proces, który – mamy taką nadzieję – na stałe wpisze się do kalendarza wydarzeń na miarę przywołanych nagród. Marzy nam się łowiecko-ekologiczna Nagroda Nobla, zaczynamy więc – zgodnie z zasadą: myśl globalnie, działaj lokalnie – od Złotego Głuszca.

Otwarty był sposób wyłaniania kandydatów, a także kształt jury, czyli tej grupy osób, która ostatecznie wyłoni laureata Złotego Głuszca w danym roku. Ostatecznie Rada Fundacji zdecydowała, że na potrzeby naszego konkursu powołana zostanie specjalna Kapituła Nagrody Złotego Głuszca, w której zasiedli – obok dwóch fundatorów, czyli Andrzeja Gduli i Wojciecha Wajdy, także członkowie Zarządu Fundacji. W następnych latach kapituła uzupełniana będzie także o przedstawicieli kolejnych laureatów Złotego Głuszca.

Rola kapituły w tym miejscu jednak się skończy. Skoro Fundacja Ochrony Głuszca jest organizacją wolontariuszy i zaprasza do współdziałania wszystkich, którzy cenią sobie ochronę przyrody i rolę myśliwych w tych działaniach, to – uznaliśmy – wybór laureata Złotego Głuszca powinien należeć do całej FOG-owskiej armii. Innymi słowy, to nasi sympatycy, darczyńcy i wszyscy wspierający działalność Fundacji Ochrony Głuszca będą ostatecznie decydować, kto zasłużył na tę zaszczytną nagrodę. Każda głosująca osoba będzie miała prawo do jednego głosu, niezależnie od tego, czy działa w fundacji od dawna, czy tylko nas wspiera, albo po prostu nam kibicuje. A wśród wszystkich uczestników głosowania rozlosowanych zostanie 5 nagród specjalnych w postaci miniaturek statuetki Złotego Głuszca.

Startujemy w marcu, wybierając laureata Złotego Głuszca 2014. Procedura jest bardzo prosta głosować można na naszej stronie lub można wydrukować zamieszczony kupon, wypełnić go i przesłać pod adres korespondencyjny fundacji z dopiskiem „Złoty Głuszec. Wszystkie zgłoszenia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia.

Kapituła Nagrody Złotego Głuszca nominowała w pierwszej edycji konkursu trzech kandydatów.

Są to:

Janusz Tomasiewicz, dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego – za skuteczne działania w sferze ochrony głuszców i wzorową współpracę z kołami łowieckimi, mającymi łowiska wokół GPN;

Andrzej Krzywiński z Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie – za opracowanie oryginalnej metody reintrodukcji zagrożonych gatunków „Born to be free”;

Zenon Rzońca z Nadleśnictwa Wisła – za prowadzenie unikatowej w skali światowej hodowli głuszców i udokumentowaną skuteczność programu wypuszczania głuszców na wolność.

Czekamy na Wasze głosy pod adresem:

Fundacja Ochrony Głuszca

ul. Czackiego 7/9, 00–043 Warszawa

z dopiskiem „Złoty Głuszec”, oraz na naszym portalu internetowym www.fog.com.pl.

Formularz głosowania do pobrania poniżej w formacie PDF. Niezbędny Adobe Acrobat Reader.

Zapraszamy!

Daniel Więzik
prezes Zarządu Fundacji Ochrony Głuszca

    • ©Fundacja Ochrony Głuszca 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter