Zabójcza miłość

Jednym z najbardziej zagrożonych przedstawicieli rodzimej awifauny jest kraska. Jeszcze 30 lat temu kraskę można było spotkać niemal w całym kraju. Dziś ten pięknie ubarwiony ptak dosłownie znika z naszego krajobrazu.

 

Znana także pod nazwami: siwka, siwa wronka, krasipiórka, krasnowronka lub krasiwronka, jest niewielkim ptakiem (długość ciała około 32 cm, rozpiętość skrzydeł 62–72 cm; masa ciała 140–190 gramów). Jeszcze 30 lat temu kraskę można było spotkać niemal w całym kraju. Od tego czasu zaczęła się wycofywać z zachodnich regionów Polski, aż do zaniku w połowie lat 80., kiedy to populację krajową szacowano na 500–600 par. Dziesięć lat później było już tylko 360–380 par, zaś w 1998 roku zaledwie 112–133 par. Obecne szacuje się, że pozostało jedynie 60–70 par tego gatunku i z każdym rokiem krasek systematycznie ubywa. Przy takim trendzie populacyjnym trudno mieć nadzieje, że zdołamy uratować tego przepięknego ptaka.

Paradoksalnie, przekleństwem kraski jest jej… uroda oraz fakt, że ptak ten nie unika człowieka. Krasipiórki można spotkać na liniach energetycznych a także nieopodal zabudowań gospodarskich. Tam też znajdują się ich stanowiska lęgowe. Wielu ornitologów amatorów oraz fotografów przyrody „poluje” na te bajecznie ubarwione ptaki w całej Polsce, zakłócając niekiedy ich okres rozrodu i przyczyniając się tym samym do regresu gatunku. Z ową „zabójczą miłością” próbuje walczyć w ramach programu ratunkowego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Prowadzona przez Towarzystwo akcja uświadamiająca wywołuje niestety, często wręcz odwrotny skutek, gdyż obserwatorzy przyrody informowani o stopniu zagrożenia kraski w Polsce tym bardziej pragną obserwować i fotografować jej ostatnich przedstawicieli, zwiększając tym samym zgubna presję na ten gatunek. Błędne koło zamyka się i być może już niedługo trzeba będzie z ogromnym żalem stwierdzić, że kraska zniknęła z naszych biotopów i to głównie za sprawą… miłośników przyrody.

fot.wikipedia.org

    • ©Fundacja Ochrony Głuszca 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter