Wymieranie nabiera tempa

Tempo wymierania znanych gatunków ptaków przyspiesza w zastraszającym tempie – wynika z najnowszych badań. Naukowcy wskazują na 279 gatunków ptaków wymarłych w ciągu ostatnich 500 lat.

Badanie porównawcze przeprowadzone przez BirdLife International we współpracy z Charles Darwin University ujawnia aż 279 gatunków i podgatunków ptaków z całego świata, które wymarły w ciągu ostatnich 500 lat. Dane pokazują, że najszybsze wymieranie gatunków miało miejsce na początku XX wieku, następnie obniżyło się o połowę, by w ostatnich latach ponownie znacząco przyspieszyć.

– Do czasu publikacji badania naukowcy mieli nadzieję, że tempo wymierania zostało istotnie spowolnione – powiedziała dr Judit Szabo z Charles Darwin University. Najnowsze badania pokazują jednak, że po tymczasowym spowolnieniu w połowie XX wieku, wymieranie ptaków ponownie przyspiesza. Naukowcy wskazują, że wymieranie ptaków występuje przede wszystkim na głównych wyspach Pacyfiku, w tym w Australii.

– Niestety wymarła tam większość szczególnie wrażliwych gatunków – dodaje dr Szabo.

Częściowo znane są przyczyny tego przyspieszenia. Badania jednoznacznie wskazują, że główną przyczyną obecnego tempa wymierania jest niszczenie naturalnego środowiska na terenach rolniczych. W przeszłości do głównych przyczyn wymierania zaliczano zbyt intensywne polowania naruszające równowagę ekologiczną oraz pojawianie się kotów i szczurów.

– Ta lista wymarłych gatunków byłaby znacznie dłuższa, gdyby nie działalność podejmowana na całym świecie, aby powstrzymać to tragiczne zjawisko. Musimy w znacznym stopniu zwiększyć nasze wysiłki, aby uniknąć dalszego wymierania spowodowanego przez człowieka – powiedział dr Stuart Butchart, autor specjalnego raportu przygotowanego na potrzeby Konwencji o różnorodności biologicznej. Wcześniej państwa sygnatariusze tej konwencji zgodziły się, by główny cel strategiczny wyznaczony na 2010 rok, jakim jest spowolnienie procesu utraty różnorodności biologicznej – cel nieosiągnięty – pozostał uwzględniany we wszystkich planach działań prowadzonych do 2020 roku.

– Nasza analiza stanowi najbardziej szczegółowy obraz bieżącej sytuacji i pomoże nam w identyfikacji strategii rozwiązania tego problemu i powstrzymania negatywnego wpływu człowieka na proces wymierania – dodał dr Szabo.

Gabriel Wolniewicz

fot. Benjamin Ricetto/THE CANADIAN PRESS;

    • ©Fundacja Ochrony Głuszca 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter