Szkoły wspierają Fog

Skierowana do szkół akcja „Nasza szkoła chroni ptaki” nie tylko zdobywa kolejnych zwolenników, ale też przynosi praktyczne efekty. W wielu miejscach w Polsce uczniowie i nauczyciele, wspierani przez myśliwych, uczą się prawidłowo dokarmiać ptaki i budują dla nich domy na wiosnę.

Piotr Omielańczuk z klasy drugiej – zwycięzca konkursu w szkole w Lipowinie

Edukacja ekologiczna może być ciekawa i przynosić poczucie dobrze spełnionego działania. Do Fundacji Ochrony Głuszca zaczynają napływać relacje ze szkół – uczestników akcji „Nasza szkoła chroni ptaki” – które potwierdzają aktywne włączenie się w program.

W wielu miejscach w Polsce dzieci na lekcjach przygotowują karmniki i budki lęgowe, uczą się jak dokarmiać różne gatunki ptaków. Mamy sygnały, że trwają też obserwacje ptaków w środowisku przyrodniczym.

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Gnieźnie przygotowała budki lęgowe dla ptaków

 Przykładem takiej aktywnej placówki jest m.in. Szkoła Podstawowa w Lipowinie, położona w powiecie braniewskim. Lipowina aktywnie włączyła się w program FOG. Dzięki zaangażowaniu nauczycielki Agnieszki Brewczak uczniowie klas 0–3 przedyskutowali już na lekcjach m.in. temat ptaków odlatujących i przebywających w kraju w czasie zimy.

Inne zajęcia poświęcone były dokarmianiu ptaków. Tu akcentowano, że dokarmianie jest formą ochrony przyrody przez człowieka i przejawem jego szacunku wobec natury. Podczas tej lekcji omówiono również zagrożenia wynikające z nieodpowiedzialnego dokarmiania ptaków. Uczniowie oglądali też zdjęcia ptaków najczęściej dokarmianych zimą i starali się je rozpoznać, poznając dietę danego gatunku.

Kierownik Centrum Edukacji Ekologicznej Wiesława Kamińska wręczyła karmnik nauczycielkom z Lipowiny – Agnieszce Brewczak i Beacie Tabaczyńskiej

Po zajęciach uczniowie wykonali piękne prace plastyczno-techniczne na temat dokarmianych ptaków, a w nagrodę szkoła otrzymała piękny karmnik – dar Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, przekazany przez Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Elblągu. Innym przykładem placówki, która pozytywnie zaskoczyła koordynatorów akcji, jest Szkoła Podstawowa nr 20 w Dąbrowie Górniczej. Szkolne koordynatorki programu, Jolanta Ruda-Darul i Małgorzata Polak, nie próżnowały w żadnym z dotychczasowych miesięcy roku szkolnego 2011/2012.

We wrześniu i październiku ub.r. uczniowie zbierali pokarm dla ptaków i wieszali karmniki na terenie należącym do szkoły oraz w dąbrowskim parku Hallera, a od końca października zaczęli też wykładać pokarm w karmnikach.

Realizowane są zajęcia plastyczne i komputerowe związane z tematem akcji FOG, m.in. przygotowany ma być specjalny album „Nasza szkołą chroni ptaki”. Na wiosnę szkoła zaplanowała liczne zajęcia terenowe i obserwacje ptaków we współpracy z Kołem Łowieckim „Dąbrowa” i Nadleśnictwem w Siewierzu.             Satysfakcją napawa nas to, że akcja FOG rozwija się w całej Polsce. Od położonej na północnym wschodzie kraju Lipowiny, przez Dąbrowę Górniczą z Zagłębia po np. dolnośląski Udanin, gdzie uczniowie tamtejszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach projektu „Nasza szkoła chroni ptaki” wykonali 20 karmników. Koordynują tam akcję Anna Janus i Dorota Prochera. Dziękujemy.

Zamieszczamy też zdjęcie ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Arkadego Fiedlera z Gniezna, gdzie – dzięki aktywności Agnieszki Foerster, nauczycielki i myśliwego zarazem – dzieci przygotowały już budki lęgowe i mają ogromny zapał do dalszych zajęć.

Szkoła w Dąbrowie Górniczej zorganizowała konkurs na najładniejszy karmnik wykonany przez dzieci

Wszystkie te szkoły już w lutym otrzymają pierwsze publikacje przygotowane w naszym projekcie – książkę „Człowiek wśród ptaków” i zeszyty ćwiczeń. Przypominamy też, że nadal te szkoły, które będą zgłaszały się do udziału w programie, w lutym mają szansę na otrzymanie podobnych przesyłek. Sęk jedynie w tym, że liczba książek do podarowania aktywnym szkołom jest ograniczona. Warto więc pospieszyć się ze zgłoszeniem udziału, poprzez formularz na stronie www.fog.com.pl.

Zapraszamy!

Daniel Więzik

    • ©Fundacja Ochrony Głuszca 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter