Sukces wodniczki

Podobne artykuły

Przeprowadzone niedawno badania ankietowe wykazały, że nasz gatunek wodniczki wykazuje w Polsce odwrotny trend niż w pozostałych krajach Europy Wschodniej, gdzie populacja tego gatunku wciąż spada.

Sukces wodniczki rzeka (kwiecien 2003, Biebrza-Burzyn) S3 copy_G.LesniewskiWodniczka (Acrocephalus paludicola) jest gatunkiem szczególnie zagrożonym. Liczba tych ptaków w Europie wciąż spada, głównie z powodu utraty siedlisk, co jest wynikiem zmian w gospodarce wodnej. Projekt ochrony tego gatunku w Polsce prowadzony jest od 1990 roku, między innymi dzięki specjalnym środkom unijnym z programu LIFE+, który finansuje projekty środowiskowe w całej Europie.

Masowe liczenie wodniczek przeprowadzone w 2012 roku przez 120 wolontariuszy Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP) oszacowano liczebność krajowej populacji wodniczek, uzyskując liczbę 3256 osobników – w stosunku do poprzednich inwentaryzacji przeprowadzonych w latach 2007 i 2009, wydaje się, że trend spadkowy został zatrzymany.

Wynik ten – w porównaniu do innych krajów – wskazuje, że polska populacja wodniczki jest jedyną, która jest potencjalnie stabilna. Dane zebrane w analogicznych badaniach przeprowadzonych w 2012 roku na Litwie i Białorusi wskazują na dalszy spadek populacji tamtejszych wodniczek. Na szczęście plany ochrony gatunku obejmujące przywrócenia lub poprawę jakości siedlisk, które doprowadziły do sukcesu w Polsce, są obecnie wdrażane również w tych krajach.

Dobre wiadomości na temat wodniczek spłynęły również z Niemiec. W tamtejszej Dolinie Dolnej Odry po kilku latach nieobecności w 2012 roku zaobserwowano ponownie trzech śpiewających samców.

Paweł Tarski / fot. Grzegorz Leśniewski

Więcej podobnych

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Komentarze

Reklamaspot_img

Popularne

WordPress PopUp Plugin