Ruszamy z naszą akcją

Podobne artykuły

Zapowiadany przez nas w poprzednim numerze „Łowca Polskiego” program edukacyjny „Nasza szkoła chroni ptaki” zyskał poparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej!

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniew Włodkowski wyraził o naszym projekcie bardzo pochlebną opinię. Podkreślił, że jako myśliwy i sympatyk Fundacji Ochrony Głuszca i entuzjasta realizowanego przez „Łowca Polskiego” programu „Ożywić pola”, kandydujący do Sejmu z okręgu olsztyńskiego, wielokrotnie słyszał opinie – zarówno myśliwych, jak i niepolujących mieszkańców swoich rodzinnych Warmii i Mazur – wskazujące na potrzebę realizacji tego typu projektów edukacyjnych. To dla nas bardzo ważny głos poparcia, potwierdzający merytoryczną słuszność i wartość edukacyjną naszego programu. Idąc za ciosem, Fundacja Ochrony Głuszca w najbliższym czasie zwróci się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o objęcie naszego programu honorowym patronatem ministerstwa.

Potrzebujemy takich sojuszników, ale nie tylko na szczeblu administracji państwowej. Potrzebujemy takich sojuszników również w bardziej prozaicznej sferze naszej działalności. Dzięki zbiórce środków pochodzących z 1 proc. podatku dochodowego, przeznaczanego na działalność statutową organizacji pożytku publicznego, cały czas gromadzimy środki umożliwiające realizację kolejnych programów. Ogromne podziękowania należą się w tym miejscu wszystkim myśliwym, którzy w ten właśnie sposób wyrazili swoje poparcie dla prowadzonych przez fundację programów czynnej ochrony i projektów edukacyjnych. Bez Waszego wsparcia nasza działalność nie byłaby możliwa.

Nie składamy broni
Mamy też mniej przyjemną wiadomość. Niestety ogólnopolska wersja naszego programu nie uzyskała wsparcia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dobra wiadomość jest taka, że nie składamy broni i będziemy ubiegać się o dofinansowanie w poszczególnych funduszach wojewódzkich i wszystkich instytucjach wspierających realizację tego typu programów. Pierwszy krok został już wykonany – nasz wniosek czeka na akceptację w Ministerstwie Edukacji Narodowej w ramach programu „Szkoła z pasją”. Naszym zdaniem projekt „Nasza szkoła chroni ptaki” doskonale wpisuje się w założenia tego programu i liczymy, że uzyska pozytywną ocenę i wsparcie ministerstwa.

Przypomnijmy – głównym zamierzeniem naszego projektu jest kształtowanie proekologicznych postaw wśród dzieci i młodzieży szkolnej, wyrabianie w nich wrażliwości i otwartości na potrzeby środowiska naturalnego i prospołecznej postawy w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym między innymi Ligą Ochrony Przyrody, Fundacją Ochrony Głuszca, środowiskiem myśliwych i leśników. Za pomocą sprawdzonych narzędzi (plansze edukacyjne, konspekty zajęć dla nauczycieli, zestawy ćwiczeń i sprawdziany w formie quizów) chcemy zaangażować dzieci i młodzież szkół uczestniczących w działania zmierzające do poprawy warunków bytowania ptaków w ich lokalnych środowiskach.

Sprawdzone narzędzia
Bohaterami programu są ptaki – tzw. dziuplaki i półdziuplaki – zasiedlające najbardziej typowe środowiska (leśne, polne, wodne i zurbanizowane). Zaplanowaliśmy podział zajęć na część teoretyczną (prezentacje w klasach, ćwiczenia w formie sprawdzianów, przygotowanie raportów) oraz część praktyczną (obserwacje terenowe środowisk i zasiedlających je gatunków ptaków, obserwacje zasiedleń i udatności lęgów) z dodatkowymi zajęciami plastyczno-technicznymi (konstrukcja budek lęgowych i ich wieszanie w terenie, przygotowanie raportów).

Teoretyczne zajęcia klasowe pozwolą uczestnikom na: zdobycie wiedzy o poszczególnych środowiskach typowych dla bezpośredniego sąsiedztwa szkoły, poznanie wybranych gatunków ptaków typowych dla poszczególnych środowisk, zapoznanie się z głównymi zagrożeniami dla poszczególnych środowisk i zamieszkujących je gatunków, poznanie działań służących poprawie jakości tych środowisk i wsparciu zamieszkujących je gatunków, a także zapoznanie się z podstawowymi założeniami programu Natura 2000, z uwzględnieniem wymagań dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej. Natomiast program zajęć praktycznych pozwoli uczestnikom projektu na: samodzielną obserwację ich środowiska naturalnego, identyfikację zasiedlających je gatunków ptaków, samodzielną konstrukcję budek lęgowych i ich instalację w terenie, obserwację zasiedleń i sukcesów lęgowych. W ten sposób chcemy wyrabiać właściwe proekologiczne postawy wśród dzieci i młodzieży szkolnej, kształtując w nich wrażliwą postawę, umiejętność obserwacji i gotowość do podejmowania praktycznych działań służących środowisku naturalnemu.

Czekamy na zgłoszenia
Szkoły zainteresowane realizacją naszego projektu zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem strony internetowej fundacji www.FOG.com.pl, gdzie znajduje się formularz zgłoszeniowy programu. Dla pierwszych dwustu szkół, które zgłoszą się do naszego programu, przygotowaliśmy niespodziankę – będzie to zestaw plansz edukacyjnych poświęconych wybranym gatunkom ptaków zasiedlających poszczególne typy środowisk, który z pewnością znajdzie swoje praktyczne zastosowanie w ramach lekcji przyrody, dodatkowych zajęć w ramach kółek zainteresowań czy zajęć pozaszkolnych, np. przy tworzeniu ścieżek dydaktycznych.

Jak zawsze czekamy również na zgłoszenia myśliwych zainteresowanych uczestnictwem w naszych projektach. Nie kto inny przecież, jak właśnie myśliwi są naszym największym sojusznikiem. Realizując swoje pasje łowieckie, mają niekiedy znakomity kontakt z lokalnymi społecznościami, w tym także ze szkołami. Z naszego punktu widzenia są to bezcenne relacje, które wielokrotnie już potwierdziły swoją wartość, jak choćby w ramach realizowanej przez „Łowca Polskiego” akcji „Ożywić pola”.

Myśliwi od lat współpracują ze szkołami w swoich obwodach, prowadzą pogadanki na temat łowiectwa i służą swoją wiedzą, pomocą i radą. Są naturalnym partnerem szkół w działaniach ekologicznych. Dlatego liczymy, że nasz program edukacji ekologicznej zyska ich – Waszą – sympatię i wsparcie.

Daniel Więzik

Więcej podobnych

Poprzedni artykułMazowsze chroni ptaki
Następny artykułGłuszce spod Krakowa

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Reklamaspot_img

Popularne