Rekordowa liczebność kormoranów

Dwa niezależne raporty przedstawione Komisji Europejskiej wskazują, że liczebność populacji kormoranów osiągnęła poziom najwyższy od co najmniej 150 lat.

Według danych zawartych w jednym z nich – zleconym przez Komisję Rybołówstwa przy Parlamencie Europejskim – w Europie żyje dziś ponad 500 tys. ptaków, powodujących znaczące bezpośrednie szkody nie tylko w hodowlach ryb, ale również pośrednio w uprawach leśnych, w jakości wód śródlądowych i stanowią poważne zagrożenie dla bioróżnorodności.

Niestety za wnioskami komisji nie idą żadne dodatkowe propozycje rozwiązania problemu nadmiernej liczebności kormoranów.

Jako ciekawostkę warto dodać, że do 2006 roku największą kolonią tych ptaków była kolonia w Kątach Rybackich na wybrzeżu Zatoki Gdańskiej – gniazdowało tu około 11,6 tys. par. Obecnie największa kolonia – z około 14,2 tys. par – znajduje się w Ukrainie na Półwyspie Krymskim.

Gabriel Wolniewicz / fot. Grzegorz Leśniewski; wikipedia.org

    • ©Fundacja Ochrony Głuszca 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter