Ptasie tacierzyństwo

Naukowcy rozwiązali ponad 100-letnią zagadkę, dlaczego u niektórych gatunków ptaków to ojcowie, a nie matki zajmują się wychowaniem młodych.

W 1871 roku Karol Darwin zaobserwował, że u większości zwierząt to przede wszystkim samice opiekują się młodymi, podczas gdy samce koncentrują się na konkurowaniu ze sobą o ich względy. Biolodzy ewolucyjni twierdzili, że było to spowodowane inwestowaniem przez samice znacznej ilości energii w produkcję jaj, aby zapewnić przetrwanie swojego potomstwa. Jednakże u niektórych gatunków role płciowe są odwrócone. Samice produkują i wysiadują jaja, ale potem pozostawiają je samcom do opieki nad potomstwem.

Naukowcy z węgierskich uniwersytetów w Sheffield, Bath i Veszprem stwierdzili, że zamiana ról została spowodowana przez brak równowagi w liczbie samców w stosunku do samic. Uczeni przebadali ptaki, u których występują odwrócone role płciowe i zauważyli u gatunków tych stosunek samców do samic był zaburzony.

– Grupa badawcza badała odwrócenie ról u ptaków przez ponad 20 lat i uzyskała bardzo jednoznaczne rezultaty – wyjaśnia profesor Tamás Székely z Uniwersytetu w Bath. – Zastosowane modele matematyczne sugerują, że zachowanie tych zwierząt jest związane z silnym wpływem środowiska, a nasze wyniki tylko to potwierdzają. Kiedy jest zbyt dużo samców w populacji, trudniej znaleźć samice, dlatego samce opiekują się młodymi. Jednak samice często korzystają z tej sytuacji i pozwalając samcom opiekować się potomstwem, same poszukują w tym czasie kolejnego partnera.

Zaobserwowano, że samice gatunków, gdzie role są odwrócone, często nabierają samczych cech. Bywają większe, bardziej kolorowe i bardziej agresywne. Tego rodzaju zamiana ról nie jest spotykana u ssaków, ponieważ samce ssaków nie mogą produkować mleka, dlatego przejęcie od samic obowiązków rodzicielskich nie jest w tym wypadku możliwe.

Aleksander Taras

fot. wikipedia.org

   

 

    • ©Fundacja Ochrony Głuszca 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter