Pestycydowa cukrzyca

Naukowcy z Uniwersytetu w Granadzie wykazali, że istnieje bezpośredni związek między rozwojem cukrzycy typu 2 a obecnością w organizmie stałych zanieczyszczeń organicznych – np. pochodzących z powszechnego stosowania pestycydów.

A Grumman Ag Cat applies a low-insecticide bait on a soybean field.Wiadomo, że otyli w znacznie większym stopniu narażeni są na ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych, m.in. cukrzycy. Teraz naukowcy wysuwają tezę, że za pojawianiem się cukrzycy typu 2, stoją niektóre organiczne związki chemiczne, które akumulują się w tkance tłuszczowej jako tzw. stałe zanieczyszczenia organiczne. Ich największym źródłem są środki chemiczne stosowane w rolnictwie.

Hiszpańscy naukowcy z Granady zbadali próbki tkanki tłuszczowej pobieranej od pacjentów przyjmowanych do szpitali na rutynowe zabiegi i operacje. Poszukiwano przede wszystkim zanieczyszczeń pochodzących ze szkodliwych substancji, obecnych w tkance tłuszczowej i surowicy. Zestawiając zgromadzone dane z informacjami na temat stylu życia pacjentów i towarzyszących im chorób przewlekłych, zaobserwowano około czterokrotny (3,6–4,4) wzrost ryzyka zachorowania na cukrzycę u osób, u których potwierdzono obecność jednej z sześciu substancji chemicznych – trzech pestycydów chloroorganicznych (stosowanych w produkcji środków owadobójczych i grzybobójczych, np. DDT) oraz trzech bifenyli polichlorowanych (stosowanych głownie jako składniki impregnatów, smarów, farb drukarskich i płynów hydraulicznych, a także preparatów owadobójczych).

Wspólnym mianownikiem tych substancji jest powszechne wykorzystywanie ich do produkcji pestycydów stosowanych w większości najpopularniejszych środków ochrony roślin. Pestycydy pobierane są następnie z pokarmów, wody i powietrza i akumulują się w tkance tłuszczowej. Tym samym im więcej tłuszczu, tym wyższe stężenie stałych zanieczyszczeń organicznych, a przez to zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy, choć sam mechanizm, za pośrednictwem którego zanieczyszczenia te zwiększają to ryzyko, pozostaje nieznany.

Aleksander Taras

fot. Splintercellguy; Stefan Krause; (wikipedia.org)

    • ©Fundacja Ochrony Głuszca 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter