Miedza życia

Podobne artykuły

Fundacja Ochrony Głuszca ogłasza konkurs dla kół łowieckich, którego głównym celem jest odtworzenie jednego z kluczowych elementów środowiska rolniczego!

Nagrodę wysokości dziesięciu tysięcy złotych otrzyma koło łowieckie, które wykaże się największym zaangażowaniem w ochronę środowiska rolniczego! Fauna i flora tego środowiska ulega degradacji pod wpływem zmian we współczesnym rolnictwie. Chcąc temu przeciwdziałać zamierzamy zaktywizować myśliwych i postawić pierwszy krok w kierunku odtworzenia różnorodności gatunkowej naszych pól.

Za cel stawiamy sobie odtworzenie w całym kraju gęstej sieci miedz śródpolnych. Nie chodzi nam jednak o zwykłe miedze, stanowiące ledwie widoczny pas oddzielający poszczególne uprawy (choć również ich pozostało niewiele). Po licznych konsultacjach ustaliliśmy, że nasze miedze powinny mieć co najmniej metr szerokości i wznosić się nad poziomem sąsiadujących upraw na około 50 cm. Takie ukształtowanie zapewni, że wypiętrzony teren na wiosnę będzie szybciej wysychał oraz nagrzewał się i w krótkim czasie stanie się siedliskiem kwiatów polnych i ziół oraz bankiem owadów stanowiących podstawowe ogniwo łańcucha pokarmowego środowiska polnego. Dla bioróżnorodności tego środowiska to sprawa kluczowa.

Jesteśmy realistami – stworzenie trzymetrowej miedzy na wzór brytyjskiego „banku owadów” może okazać się wyzwaniem ponad nasze możliwości. Warto jednak pamiętać, że tamte doświadczenia już udowodniły, że im szersze są miedze, tym więcej dostarczać będą pokarmu i tym lepszą zapewnią ochronę przed drapieżnikami.

Koła łowieckie mogą na wiele sposobów przekonać rolników do wyłączenia tych niewielkich skrawków z produkcji rolnej. Myśliwi to bardzo wpływowa grupa społeczna, dlatego jesteśmy skazani na sukces!

Regulamin konkursu „Miedza to życie”

fot. commons.wikimedia.org

Więcej podobnych

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Komentarze

Reklamaspot_img

Popularne

WordPress PopUp Plugin