Hałas szkodzi ptakom

Możliwe, że niektóre samice postrzegają swoich potencjalnych partnerów jako nienadających się na ojców ich potomstwa, jeśli nie mogą usłyszeć wydawanych przez nich dźwięków.

Hałas ogranicza liczebność ptaków śpiewających. Miejskie siedliska mogą mieć mniej ptaków, ponieważ ich śpiew jest zagłuszany przez hałas związany z działalnością człowieka. Hałas zagłusza ptasie śpiewy i ogranicza możliwość komunikacji.

Kanadyjski zespół z University of Alberta w Kanadzie próbował odkryć, dlaczego niektóre siedliska były stosunkowo słabo zasiedlone przez ptaki w okresie lęgowym.

– Czasami znajdujemy obszary w miastach, które wydają się być odpowiednimi miejscami na siedliska – tłumaczy główny autor badań dr Darren Proppe –  ale jest tam zdecydowanie niskie zagęszczenie ptaków. Chcieliśmy zatem zbadać hipotezę, że istnieje związek między tym faktem i poziomem hałasu generowanym przez człowieka.

Oszacowano liczbę gatunków ptaków w 113 lokalizacjach miasta Edmonton, w prowincji Alberta. Zespół naukowców odkrył, że im wyższy poziom hałasu, tym mniejsza różnorodność. Naukowcy wybrali również 7 gatunków typowych dla miejskich siedlisk, które pierwotnie zasiedlały siedliska na skraju lasów położonych w obszarach wiejskich. Przy czym częstotliwość ich śpiewu była zbieżna z dominującą częstotliwością hałasu drogowego. Okazało się, że znacznie rzadziej i mniej licznie występowały one w głośnych miejscach.

– Potencjalnie może być to spowodowane tym, że niższe częstotliwości ptasich dźwięków można maskować hałasem drogowym, który także jest stosunkowo niski, w wyniku czego zanika komunikacja pomiędzy ptakami – wyjaśnia dr Proppe.

Wiemy, że śpiew ptaków jest wykorzystywany przez samice w procesie doboru partnera, więc spekulujemy, że może to jest powodem spadków liczebności w niektórych miejscach.

Aleksander Taras

fot. wikipedia.org / arch. FOG

   

    • ©Fundacja Ochrony Głuszca 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter