Statut Fundacji Ochrony Głuszca
pobierz plik w formacie pdf
(175 KB)


Sprawozdanie z działalności Fundacji Ochrony Głuszca za X rok obrachunkowy kończący się 31 października 2017 r.
pobierz plik w formacie pdf
(475 kB)


Sprawozdanie z działalności Fundacji Ochrony Głuszca za IX rok obrachunkowy kończący się 31 października 2016 r.
pobierz plik w formacie pdf
(465 kB)


Sprawozdanie z działalności Fundacji Ochrony Głuszca za VIII rok obrachunkowy kończący się 31 października 2015 r.
pobierz plik w formacie pdf
(420 kB)


Sprawozdanie z działalności Fundacji Ochrony Głuszca za VII rok obrachunkowy kończący się 31 października 2014 r.
pobierz plik w formacie pdf
(790 kB)


Sprawozdanie z działalności Fundacji Ochrony Głuszca za VI rok obrachunkowy kończący się 31 października 2013 r.
pobierz plik w formacie pdf
(1,4 MB)

Sprawozdanie z działalności Fundacji Ochrony Głuszca za V rok obrachunkowy kończący się 31 października 2012 r.
pobierz plik w formacie pdf
(1,27 MB)

Sprawozdanie z działalności Fundacji Ochrony Głuszca za IV rok obrachunkowy kończący się 31 października 2011 r.
pobierz plik w formacie pdf
(2,7 MB)

Sprawozdanie z działalności Fundacji Ochrony Głuszca za rok obrotowy kończący się 31 października 2010 r.
pobierz plik w formacie pdf
(189 KB)

Sprawozdanie z działalności Fundacji Ochrony Głuszca za rok obrotowy kończący się 31 października 2009 r.
pobierz plik w formacie pdf
(175 KB)

Sprawozdanie z działalności Fundacji Ochrony Głuszca za rok obrotowy kończący się 31 października 2008 r.
pobierz plik w formacie pdf
(75 KB)
    • ©Fundacja Ochrony Głuszca 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter