Dziuplaki pod opieką

Podobne artykuły

Trwa druga edycja ogólnopolskiego programu aktywnej edukacji ekologicznej „Nasza szkoła chroni ptaki”. Akcja Fundacji Ochrony Głuszca realizowana jest przez szkoły z całego kraju: od Proboszczowa na Dolnym Śląsku, po zwycięzcę pierwszej edycji programu podstawówkę z Hejdyka, ukrytą w mazurskiej kniei.

Obserwacje, zakładanie budek lęgowych i karmników, prace porządkowe, w tym czysz­czenie budek i jeszcze raz obserwacje. To główne zadania, jakie uczestnicy akcji Fundacji Ochrony Głuszca „Nasza szkoła chroni ptaki” muszą realizować, by efektywnie i z pożytkiem pokonywać kolejne etapy drugiej edycji programu FOG. Do warszawskiej siedziby fundacji, a także do redakcji „Łowca Polskiego” docierają co jakiś czas nowe relacje z poszczególnych działań wyko­nywanych w szkołach, które postawiły na dziuplaki zasiedlające typowe śro­dowiska leśne, polne i zurbanizowane jako swoich głównych bohaterów lekcji przyrody w terenie.

Program Fundacji Ochrony Głuszca jest adresowany do szkół, ale – uwaga! – także do myśliwych, bo liczymy, że koła łowieckie, szcze­gólnie te w miastach, wesprą naszą akcję równie aktywnie, jak program „Ożywić pola”. Wiele spraw toczy się jednak bez wystarczającej medialnej oprawy, a szkoda. Trochę to efekt tego, że na wkładce FOG w „Łowcu Polskim” piszemy o wielu różnych działaniach fundacji, a na dodatek koncentrujemy się mocno na konkursach redukcji drapieżników, które mają bezpośrednie znaczenie dla ochrony siedlisk kura­ków i innych gatunków zagrożonych w dzisiejszych czasach. Trochę powo­dem jest fakt, że szkoły dość rzadko wysyłają nam zdjęcia dokumentujące swoje działania w akcji poświęconej dziuplakom. I tu zachęta dla nauczy­cieli i myśliwych wspomagających ten program. Wysyłajcie do nas takie relacje, a my będziemy je starali się pokazywać – na stronach „Łowca Pol­skiego”, na naszej stronie internetowej www.fog.com.pl i na naszym profilu na Facebooku www.facebook.com/Fundacja.FOG.

Wracając do samej akcji. W szkołach sporo się dzieje podczas drugiej edycji.

Mamy też sygnały, że wiele elementów, które pasują jak ulał do akcji „Nasza szkoła chroni ptaki”, realizowanych było w programie „Ożywić pola” i znaj­dzie też pewnie swoje miejsce w tego­rocznej edycji – „Rok bażanta”. Bardzo się z tego cieszymy. Fundacja Ochrony Głuszca jest w programie „Ożywić pola” jednym ze sponsorów nagród. Cel mamy wspólny – edukacja ekologiczna i ochrona zagrożonych gatunków zwie­rząt. Więc tak trzymać!

Z satysfakcją przyjmujemy jednak informacje ze szkół, które jednoznacz­nie akcentują swoje zaangażowanie w program naszej fundacji. Dlatego z sympatią oglądaliśmy zdjęcia z Pro­boszczowa na Dolnym Śląsku, gdzie kilka miesięcy temu tamtejsza młodzież ze szkoły podstawowej nie tylko zorga­nizowała dokarmianie ptaków, ale też pod koniec stycznia „policzyła” ptaki bytujące w okolicy tej miejscowości. W liście, który otrzymaliśmy, uczniowie z Proboszczowa napisali m.in.: „Kar­mimy i obserwujemy ptaki od wielu lat. Mamy już swoje ptaki, które gdy tylko zjawi się zima, czekają na naszą karmę. Co roku kupujemy więc worek ziaren słonecznika i mieszamy z innymi ziarnami. Tak przygotowaną karmę codziennie wysypujemy do kilku karm­ników rozstawionych wokół szkoły.

Uczniowie dokarmiający ptaki prowa­dzą codzienne obserwacje, a wyniki zapisują do specjalnie przygotowanych kart obserwacji”. A o liczeniu ptaków mogliśmy przeczytać: „Ptaki liczyło 19 osób i naliczyliśmy 724 ptaki”. Dodajmy, że najwięcej młodzi przy­rodnicy dostrzegli bogatek, bo aż 196, a także oczywiście wróbli, trznadli i kaczek krzyżówek.

Wielką aktywnością w naszym programie wyróżnia się także zwycięzca pierwszej edycji naszego konkursu – podstawówka z mazurskiego Hejdyka. Od trzech lat działa „Szkolna ostoja dla dziuplaków”. Rozwieszono tam 14 róż­nych budek lęgowych, ale koniec zimy był w Hejdyku czasem intensywnych działań w terenie. Wyposażeni w drabiny uczniowie wybrali się do „szkolnej ostoi”. Najpierw odbyła się tam poga­danka na temat celów akcji, a następnie młodzież przystąpiła do czyszczenia i napraw starych budek lęgowych. Zawieszonych zostało również pięć nowych budek.

Wszystkie dotychczas powieszone budki były w zeszłym sezonie zasie­dlone, a do nas napisano z Hejdyka: „Cieszymy się, że przygotowaliśmy budki ptakom do sezonu lęgowego. Na pewno będą wiedziały, jak wykorzy­stać je ponownie, by potomstwo, które przyjdzie na świat, mogło bezpiecznie rozwijać się, aż osiągnie samodzielność. Czekamy teraz na wyniki zasiedleń w bieżącym roku”.

My też czekamy na kolejne relacje ze szkół, opisujące nowe działania w naszym programie, i przypominamy – czas na mocny finisz, bo późną jesienią tego roku planujemy rozstrzygnąć drugą edycję akcji. Będą atrakcyjne nagrody – dla trzech najlepszych szkół zarezerwowaliśmy w budżecie fundacji aż 12 tysięcy złotych, chyba że jury kon­kursowe podzieli tę kwotę inaczej.

Daniel Więzik, prezes zarządu Fundacji Ochrony Głuszca

dziuplaki_07 dziuplaki_06 dziuplaki_05

Więcej podobnych

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Reklamaspot_img

Popularne