Zabójcza miłość

Zabójcza miłość

Jednym z najbardziej zagrożonych przedstawicieli rodzimej awifauny jest kraska. Jeszcze 30 lat temu kraskę można było spotkać niemal w całym kraju. Dziś ten pięknie ubarwiony ptak dosłownie znika z naszego krajobrazu. Więcej

Dwa bratanki

Dwa bratanki

Coraz częściej słyszymy, że populacja bobra jest zbyt liczna. Szkody, jakie powodują bobry są niewątpliwie uciążliwe i kosztowne, ale wciąż za mało mówi się o korzyściach płynących z ich liczebności. Więcej

Egzotyczna inwazja

Egzotyczna inwazja

Wyglądają bardzo efektownie: są kolorowe a w dodatku inteligentne i pojętne dzięki czemu bardzo łatwo się oswajają i w krótkim czasie potrafią naśladować nowe dźwięki, w tym także ludziki głos czym potrafią bawić swych właścicieli bez końca. Ich bliska obecność jest jednak tylko z pozoru miła i zabawna. Więcej

Sztucer za rudzielca

Sztucer za rudzielca

W zaledwie 8 kołach, które wytypowano w okręgu piotrkowskim do udziału w konkursie redukcji drapieżników Fundacji Ochrony Głuszca, w minionym sezonie myśliwi strzelili łącznie 531 lisów! Najlepszy lisiarz z tego regionu, Piotr Sadowski, miał na rozkładzie 60 sztuk. Za rok, mówiono podczas finału w Piotrkowie, będzie na pewno jeszcze lepiej. Więcej

Poziom różnorodności

Poziom różnorodności

Monitoring biotopów rolnych na terenach o intensywnej produkcji rolniczej stanowi coraz bardziej znaczący element polityki ochrony różnorodności. Kos i wróbel między innymi stają się w naszym kraju symbolem wartościowego siedliska rolniczego. Więcej

Zabójcza folia

Zabójcza folia

Na naszych polach pojawił się jeszcze jeden – obok pestycydów i maszyn – bardzo groźny wróg dla ptaków. Jest nią coraz powszechniej stosowana folia, którą wykorzystuje się do ochrony upraw rolnych przed wiosennymi przymrozkami. Więcej

Hałas szkodzi ptakom

Hałas szkodzi ptakom

Możliwe, że niektóre samice postrzegają swoich potencjalnych partnerów jako nienadających się na ojców ich potomstwa, jeśli nie mogą usłyszeć wydawanych przez nich dźwięków. Więcej

Problem z sukcesem

Problem z sukcesem

Żubry – jedno ze sztandarowych osiągnięć ochrony przyrody – zaczynają generować poważne problemy. Największa białowieska populacja bytuje na niewielkim obszarze i aby nie zjadała rezerwatu, musi być stale dokarmiana. Więcej

Nasadzenia dla cietrzewi

Nasadzenia dla cietrzewi

Za sukcesem cietrzewi w północnej Anglii, które na przestrzeni ostatnich dwóch lat podwoiły swoją liczebność, stoją m.in. projekty lokalnych nasadzeń, realizowane przez setki wolontariuszy. Więcej

  • ©Fundacja Ochrony Głuszca 2013
  • projekt - Unia Interactive