Fundacja chroni żurawia

Fundacja chroni żurawia

Już nie tylko głuszce i cietrzewie są beneficjentami działań fundacji założonej przez myśliwych. Zaangażowaliśmy się także w akcję obrączkowania żurawi. Więcej

Głuszce i gęgawy

Głuszce i gęgawy

Fundacja Ochrony Głuszca złożyła właśnie sprawozdanie za 2015 rok, w którym zakończyliśmy czwartą edycję konkursu redukcji drapieżników. Na 2016 rok władze FOG zaplanowały nie tylko dalsze realizowanie tej akcji, ale również dofinansowanie programów badawczych, służących polskiej przyrodzie. Więcej

Drapieżniki oraz dziki

Drapieżniki oraz dziki

W trakcie kolejnej edycji konkursu redukcji drapieżników Fundacja Ochrony Głuszca wprowadza poważne zmiany. Nadal premiujemy atrakcyjnymi nagrodami strzelanie lisów, kun oraz jenotów, ale będziemy też nagradzać tych myśliwych, którzy w pięciu rejonach Polski strzelają… najwięcej dzików. Więcej

Finał finałów

Finał finałów

Ostatnie podsumowanie konkursu redukcji drapieżników Fundacji Ochrony Głuszca odbyło się w wyjątkowym miejscu – w Nadleśnictwie Wisła, gdzie funkcjonuje ośrodek hodowli głuszców. Nagrodzeni tam zostali nie tylko najlepsi lisiarze, ale także myśliwy ze Słowacji oraz Rafał Guzik z rejonu Gorców, który w ciągu czterech lat trwania konkursu strzelił 188 lisów. Więcej

Karkonoskie tokowiska

Karkonoskie tokowiska

Trzecia edycja konkursu redukcji drapieżników w okręgu jeleniogórskim przyniosła wyjątkowe wyniki. Koła łowieckie z rejonu Karkonoszy w ostojach cietrzewi strzeliły łącznie 575 drapieżników. Nasza akcja doskonale wpisuje się w szeroko zakrojony projekt ochrony i reintrodukcji cietrzewi oraz głuszców na Dolnym Śląsku. Więcej

Piotrkowski pokot

Piotrkowski pokot

W poprzedniej edycji w kołach uczestniczących w konkursie redukcji drapieżników w okręgu piotrowskim strzelono 531 lisów, w obecnej edycji już 894 lisy! To najlepszy dowód, że akcja FOG „Bezpieczna ostoja” skutecznie zachęca myśliwych do walki o ratowanie zagrożonych gatunków zwierzyny drobnej. Więcej

1000 drapieżników na poligonie

1000 drapieżników na poligonie

Myśliwi z okolic Nidzicy i Szczytna, polujący wokół ostoi cietrzewi na dawnym poligonie Muszaki, wyjątkowo skutecznie strzelali w ostatnim sezonie do drapieżników. Najlepszy lisiarz, Grzegorz Kosmala, strzelił aż 54 lisy i 5 jenotów. Rekordowy wynik w tegorocznej edycji konkursu Fundacji Ochrony Głuszca! Więcej

Głuszcowe toki

Głuszcowe toki

Blisko 800 drapieżników zostało usuniętych z rejonu Gorców i Nawojowej przez nowosądeckich myśliwych, uczestniczących w czwartej edycji konkursu redukcji drapieżników Fundacji Ochrony Głuszca. Widać, że nasza akcja skutecznie aktywizuje myśliwych i dobrze służy ochronie ostoi kuraków w tej części Karpat. Więcej

Dzika natura Mazowsza

Dzika natura Mazowsza

Staraniem Fundacji Ochrony Głuszca i dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powstał projekt edukacyjny przybliżający młodzieży Dziką Naturę Mazowsza Więcej

  • ©Fundacja Ochrony Głuszca 2013
  • projekt - Unia Interactive

Facebook

Twitter